Älypelit

Älypelit tai aivopelit ovat nimensä mukaisesti ongelmanratkaisua ja erilaisten laskutehtävien tai numeeristen ongelmien ratkaisuja. Myös ristisanatehtävät ja trivia-tyyppiset tietovisailut kuuluvat tähän samaan pelien ryhmään. Eräs suosituimpia älypelejä on Sudoku, joka on alunperin japanilainen numeerinen ristikkotehtävä. Se on ollut suosittu peli Suomessa jo pitkään, ja perinteisesti Sudokua pelataan paperilla ristisanatehtävien tapaan.

Nykyään Sudokusta on luonnollisesti olemassa sekä online- että mobiiliversiot. Sudoku sopii haastavammista numeerisista tehtävistä pitävälle pelaajalle, jota ei niinkään toiminta ja reaktionopeus kiinnosta. Toinen suosittu pelityyppi on trivia, jossa pitää tietyn aikarajan sisällä vastata esitettyyn kysymykseen valitsemalla oikea vaihtoehto. Suomessa suosituin trivia-peli on Älypää, josta on olemassa sekä internet- että TV-versiot. Älypäätä voi pelata myös mobiililaitteella. Myös erilaiset leikilliset ”älykkyysosamäärätestit” ovat suosittuja niin internetissä kuin muuallakin. Nämä tehtävät jäljittelevät usein Mensan ÄÖ-testejä, mutta niistä saatuja tuloksia ei kuitenkaan kannata pitää virallisina älykkyyden mittarina. Yksi älypelien tyyppi on erilaiset muistipelit, joissa pyritään pitämään mielessä mahdollisimman tarkasti erilaisia asioita. Muistipeleihin voi tutusta vaikka osoitteessa aarp.org, sivusto on englanninkielinen, joten tämä antaa suomalaiselle melkoisesti lisähaastetta tehtävien suoritukseen. Monet älypelit testaavat nimenomaan ihmisen lyhytkestoisen muistin eli ns. työmuistin kokoa. Tällä ei varsinaisesti ole välttämättä kovinkaan paljon tekemistä älykkyyden kanssa, mutta tällaisia testejä on kuitenkin ihan hauska tehdä, kunhan ei ota tuloksia turhan vakavasti. Yleensäkin älykkyyttä mittaviin testeihin kannattaa suhtautua tietyllä varauksella, ja erityisesti pelien tarkoitus on kuitenkin ensisijaisesti viihdyttää eikä mitata pelaajan älykkyyttä.

rnn.yqe.